Det Svinger i Svendborg

Efter den ordinære generalforsamling 2019 og konstituering er bestyrelsen:


  • Elisabeth Ulbæk, sekrtær
  • Jeff Westh
  • Leif Alken
  • Poul Vase
  • Svend Erik Kracht, formand
  • Søren Bøving
  • Torben Pindborg, næstformand


.